курс | Шкільна географія та економіка

Posts Tagged ‘курс’

postheadericon Політична географія Посібник з курсу за вибором. 17 год.

Політична географія Посібник з курсу за вибором. 17 год. Авторська програма курсу затверджена МО України.  Архів містить програму, посібник, додатки.
ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ
Для отримання коду архіву поповніть на 30 грн. рахунок телефону  Київстар: 0973741806.  Після цього відправте СМС з повідомленням про  перерахунок коштів та назву матеріалу. (Ще краще передзвоніть) Вам буде вислано СМС з кодом. 

Навчальний посібник складено у відповідності з авторською програмою курсу “Політична географія”, який рекомендовано вивчати в 10 (11) класах. У посібнику розкриті територіальні аспекти політичної сфери суспільного життя, вплив політичних чинників на розвиток і розміщення об’єктів економіки, на життя і діяльність людей. Посібник ілюстровано.

Для учнів, вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл що вивчають курс “Політична географія”, а також вчителів та всіх хто цікавиться  питаннями політичної географії, геополітики. Містить додатки: таблиці картосхеми тощо.

ЗМІСТ

Урок 1. Політична географія як наука.

Урок 2.  Формування сучасної політичної карту світу. Політико-географічне положення країни.
Урок 3. Географічний простір держави
Урок 4. Столиця – головний політичний центр держави.
Урок 5. Кордони.
Урок 6. Форми правління, державного устрою, державно-правового режиму  їх географічне поширення
Урок 7. Типологія країн світу
Урок 8. Групування і типологія країн світу за кількісними та якісними показниками: географічним, економіко-географічним, політико-географічним положеннямиУрок 9. Класифікація країн за природно-ресурсним потенціалом, рівнем соціально-економічного розвитку та господарською спеціалізацією в міжнародному поділі праці, рівнем сформованості організаційно-управлінських структур, структурою господарства країни
Урок 10.  Суверенні держави та на найбільші міжнародні організації. Права та обов’язки незалежної держави як суб’єкта міжнародного права.  ООН
Урок 11. Класифікація міжнародних організацій. Найбільші міжнародні організації.
Урок 12. Геополітика та геоостратегія. Гарячі точки » на карті планетиУрок 13. Погляди на геополітику М. Грушевського, Ю. Липи,  С.Рудницького. Сучасні геополітичні проблеми УкраїниУрок 14. Геополітичні доктрини . Роль геополітичного положення у розв’язуванні сучасних економічних, дипломатичних, політичних проблем, реалізація комплексних галузевих програм, міждержавного співробітництва, політичної стабілізації
Урок 15. Електоральна географія один з напрямків розвитку політичної географії

Список використаних джерел

postheadericon Загальна географія. Програма курсу

 

 ПРОГРАМИ

для профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

«Педагогічна преса»

2005

 Зміст програми передбачає два структурні варіанти вивчення курсу. Для географічного профілю відведено 70 год (2 год на тиждень), і про­грама застосовується у повному обсязі. Для інших профілів природни­чого напряму відведено 35 год (1 год на тиждень). Залежно від окресле­ної спеціалізації у програмі зроблено акцент на аналіз загальних фізико-географічних закономірностей. Тому розділи і теми, які позначені зіроч­кою (*), не розглядаються.

postheadericon Програма курсу «Політична географія»

 

Курс «Політична географія» доцільно вивчати в класах загально­освітніх закладів суспільно-гуманітарного профілю.Розподіл годин є орієнтовним. Учитель може вносити до навчальної про­грами зміни. Програма розрахована на 35 год, з них 2 год — резервні.

Для профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
 Київ «Педагогічна преса» 2005
Для профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ «Педагогічна преса» 2005


Курс «Політична географія» доцільно вивчати в класах загально­освітніх закладів суспільно-гуманітарного профілю.
Розподіл годин є орієнтовним. Учитель може вносити до навчальної про­грами зміни. Програма розрахована на 35 год, з них 2 год — резервні.

postheadericon Програма курсу “Власна справа”

38_8gy (1)

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin