ВПРАВИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. Географія | Шкільна географія та економіка

postheadericon ВПРАВИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. Географія

ВПРАВИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. Географія

Формування соціальної та громадянської компетентності на уроках географії в межах змістової лінії «грома-
дянська відповідальність» спрямовано на розвиток соціальної активності особистості, формування відпові-
дального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також
важливість національної ініціативи, орієнтується у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку
суспільства.
Розвиток соціальної та громадянської компетентності у процесі навчання географії може відбуватися на
трьох рівнях: навчання про громадянську відповідальність; навчання для розвитку розуміння та формування
ціннісних ставлень до громадянської відповідальності; навчання через здобуття практичного досвіду грома-
дянської відповідальності.

Вправи та методичні рекомендації. Географія

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin