ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО УЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ

CategoriesБез рубрикиTagged ,

За матеріалами Освіта Вінниччини.– № 03, 27 січня 2009 р.

Досвід показує, що результат тестового оцінювання зале­жить не тільки від рівня навчальних досягнень учня, але й від його технічної та психологічної підготовленості саме до цієї форми контролю знань. Технічна підготовленість озна­чає що учень знає правила проведення тестового оціню­вання і вміє заповнювати бланки відповідей. Психологічна підготовленість передбачає вміння правильно оцінити свої можливості та час, відведений на виконання завдань.

Технічно та психологічно підготовлений учень не губиться на іспиті, не витрачає зайвого часу на спроби зрозуміти, як оформити роботу, та не впадає в паніку в разі неможли­вості виконати у відведений час усі завдання.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО УЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ

Готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання кожен учень замислюється: “Що треба знати, щоб успішно пройти це випробування?”

Вчителі та учні повинні знати, що зміст тесту з будь-якого предмета визначається на основі таких документів:

 1. Державний стандарт базової і повної загальної серед­ньої освіти (Затверджено Постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 14.01.2004 р. №24).
 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з предмету (Затверджено Міністерством освіти і науки Украї­ни).
 3. Програма зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року з предмету (Затверджено Українським центром оціню­вання якості освіти).

Основну інформацію щодо підготовки до зовнішнього оці­нювання з усіх предметів тестування розміщено в інформа­ційному збірнику “Зовнішнє незалежне оцінювання навчаль­них досягнень випускників загальноосвітніх навчальних зак­ладів. 2008 р.” (Інформаційні матеріали / Український центр оцінювання якості освіти: Уклад-: І.Л.Лікарчук (наук, ред.) та ін. – К., 2007. – 288с).

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ

–  Для успішної підготовки учнів до зовнішнього незалеж­ного оцінювання вчителю рекомендується підібрати комп­лект навчальних засобів:

–  навчальні програми з предмета;

–  “Інформаційні матеріали”, підготовлені Українським цен­тром оцінювання якості освіти;

–  шкільні підручники, посібники, рекомендовані Міністер­ством освіти і науки України;

–  довідники, збірники тестових завдань та інші, що реко­мендовані МОН України та УЦОЯО.

–  Готувати учнів до ЗНО рекомендуємо вчителю на різних етапах навчання:

–  під час вивчення нового матеріалу;

–  під час перевірки знань (тестові завдання різної форми

–  для поетапного контролю, тематичні та підсумкові тестові завдання);

–  для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестові вправи);

Розглянути з учнями формат зошитів та зміст завдань,
винесених на пробне тестування 14.03 та 21.03.2008 р. Звер­нути увагу на типові помилки.

У травні 2009 року вчителям-предметникам для учнів 11 -х класів при проведенні індивідуально-групових занять організувати роботу з тестовими зошитами 2008, 2009 рр.

ПОРАДИ УЧНЯМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ до зовнішнього незалежного оцінювання:

 • • визначити мету власного навчання;
 • • намагатися працювати самостійно;
  • • повторювати навчальний матеріал, систематизувати його, робити необхідні записи та періодично виконувати тести;
  • • взяти участь у пробному тестуванні 14 та 21 березня 2009 року для отримання навичок роботи з тестовими матеріа­лами;

 

 • детально опрацювати “Інформаційно-реєстраційний бю­летень: зовнішнє оцінювання навчальних досягнень – 2009” Українського центру оцінювання якості освіти;
 • цікавитися матеріалами тестування на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти (ВРЦОЯО) www.vintest.org.ua та на сайті Українського центру оцінюван­ня якості освіти (УЦОЯО) www.testportal.gov.ua.
 • взяти участь у тренінгових тестуваннях на сайтах інших регіональних центрів, адреси яких знаходяться у розділі “корисні лінки” на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти;
 • пробне кореспондентське тестування, яке проводить ре­дакція журналу “Вісник. Тестування і моніторинг в освіті” (“ТІМО”), надасть додаткову можливість отримати повну інформацію щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року та підготовки до вступу до вищих навчальних закладів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ В ДОПОМОГУ УЧНЕВІ ЩОДО ТАКТИКИ ВИКОНАННЯ ТЕСТІВ

Для того щоб Ви могли впевнено впоратися з тестом у напруженій екзаменаційній обстановці, пропонуємо деякі найбільш прямі й універсальні рецепти із приводу тактики їхнього виконання.

–  Тренуйтеся! Перед офіційним тестуванням варто вико­нувати якнайбільше тестів – просто заради тренування. Це дає можливість познайомитись з типовими конструкціями тестових завдань, а також отримати досвід самоспостере­ження й оптимальної саморегуляції під час тестування.

–  Поспішайте! Тренуйтеся із секундоміром у руках. Засікайте час виконання тестів, обмежуйте його.

–  Випробовуйте!

У тренуваннях застосовуйте правильну тактику, тобто до­держуйтеся всіх рекомендацій, як правильно вирішувати ок­реме завдання або тест у цілому. Наприклад, не слід двічі перечитувати малозрозумілу інструкцію, а потрібно відразу ж познайомитися з варіантами відповідей. Тоді зміст відпо­відей прояснить вам, що ж саме є необхідним в інструкції до даного завдання. Це конкретний приклад тактики, яку треба випробувати. її можна освоїти й ефективно застосо­вувати, тільки активно тренуючись у тестуванні.

–  Пропускайте! Треба навчитися пропускати важкі або незрозумілі завдання. Пам’ятайте: у тесті завжди знайдуть­ся такі, з якими Ви обов’язково впораєтеся. Просто неро­зумно недобрати балів тільки тому, що Ви не дійшли до своїх” завдань, а “застрягли” на тих, навчальний матеріал яких невідомий. Звичайно, така тактика може принести успіх далеко не завжди. Якщо тест побудований за принципом “сходів” і починається з легких питань, то не варто пропус­кати всі перші завдання.

–  Виключайте! Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати відразу правильну відповідь, а послідовно виключати ті, які явно не підходять.

–  Думайте тільки про поточне завдання! Коли Ви ба­чите нове завдання, забувайте все, що було в попередньо­му. Думайте тільки про те, що кожне нове завдання – це шанс набрати бали.

–  Читайте завдання до кінця! Поспіх не повинен приво­дити до того, що Ви будете намагатися зрозуміти умови завдання за “першими словами” і добудовувати кінцівку у власній уяві. Це вірний спосіб зробити прикрі помилки в питаннях.

–  Не засмучуйтеся! Навіть якщо Вам здається, що Ви допустили занадто багато помилок і просто завалили тест, пам’ятайте, що дуже часто таке відчуття є помилковим: при порівнянні Ваших результатів з іншими може з’ясувати­ся, що інші допустили ще більше помилок. У підсумку Ви одержите якщо не найвищий тестовий бал, то цілком при­стойний.

–  Заплануйте два кола! Сплануйте час виконання тесту таким чином, щоб пройти всі завдання “по першому колу”. Тоді Ви зможете повернутися до складних завдань, які Вам
спочатку довелося пропустити.

Такий найпростіший список рецептів. Якщо ви викорис­таєте їх, то ще під час тренувань побачите, як відчутно рос­туть ваші результати.

About the author

Залишити відповідь