Нові форми організації виробництва

CategoriesГеографіяTagged ,

Нові форми організації виробництва

В умовах глобалізації зростає взаємозвязаність економік окремих країн. Під впливом глобалізації відбувається структурна перебудова економіки в т. ч  і транспортних систем.

Поряд з кооперацією, комбінуванням виробництва та спеціалізацією у виробництві все більшого поширення набуває така форма як кластерні моделі організації виробництва.

Ще однією з форм організації виробництва є система формування єдиних логістичних ланцюжків і логістики. Ця система все більше охоплює транспортну систему.

Фордистська модель організації виробництва зазнає  кризи.  Ця модель основувалась на масовому, конвеєрному виробництві  стандартизованих товарів масового виробництва. На виробництві в зв’язку з цим вимагалось накопичення великих запасів товарів, сировини.  В сучасних умовах підвищились вимоги до якості, індивідуальності різноманітності товарів.

На зміну фордистській моделі приходить постфордистська модель, або «тойотизм», що базується на гнучких способах виробництва , що дозволяють в потрібний час, і в необхідній кількості  вироблять  різноманітну продукцію малих серій, під заказ. Це стало можливим  завдяки змінам в транспортній системі. В транспорті відбулась інтеграція всіх його видів в єдину логістичну структуру,  що дає можливість завдяки сучасним системам зв’язку, передачі інформації  доставляти товари «точно в строк».

В світі формуються контейнерні перевезення завдяки яким легко здійснюються перевантаження на різні види транспорту.  Формуються трансконтинентальні «мости» – комбінації морського транспорту з швидкісними залізничними та автоперевезеннями.

Відбувається також перехід  господарства до постіндустріадльних моделей розвитку.  (Різко  переважає третинний сектор економіки, знижуються витрати на  передачу інформації. Зростає роль Інтернета, завдяки якому не тільки пердається інформація, але і забезпечується  передача грошових потоків.

Таким чином ведучу роль в сучасному виробництві стала займати логістика (управління матеріально-технічними ресурсами, організація постачання і збуту.) Тепер на зміну логістиці приходить вже так званий  менеджмент «постачальницьких ланцюгів». Він дозволяє   підвищити конкурентоспроможність підприємств за рахунок більш повного задоволення клієнтів, зменшенню витрат  завдяки оптимізації   ланцюжків постачання.

Все більше компаній  передають  виконання логістичних функцій спеціалізованим логістичним компаніям, що відповідають за моніторинг перевезень, збереження,  управління складськими приміщеннями та ін.

Завдяки Інтернету організація логістики спростилась. Інтернет перетворює компанію в своєрідний портал, через який поступають замовлення, формується графік виробництва, організуються ланцюжки постачання та збуту.

 

 

 

 

About the author

Залишити відповідь