Алгоритм захисту учнівської наукової роботи

CategoriesБез рубрикиTagged ,

1. Учень називає прізвище та ім’я, заклад.

  1. Тема дослідження; керівник.
  2. Аргументація вибору теми (актуальність, новизна).
  3. Зміст роботи:

–      що досліджувалось, короткий огляд дослідження;

–      до яких висновків прийшов дослідник;

–      елементи   творчості   (співставити   відоме   із новим), власний вклад в дослідження проблеми. Підтвердження висновків наочними матеріалами (таблиці, схеми, описи);

–      практичне застосування матеріалів дослідження;

–      чи цікаво було працювати над темою, чи збагатив себе дослідник;

–      готовність     доповідача     до     відповідей     на поставлені питання. Володіння змістом роботи, термінологією,    що    в    ній   використовується. Вміння аргументувати;

–      культура     мовлення     (вживання     лексичних одиниць

–      “я думаю”, “я переконаний (а)”, “як стверджує …”, тощо).

  1. “Дякую за увагу”.

Захист наукових робіт

Вимоги:

  1. Захист-до 10 хв.
  2. Враховується:

–      аргументація    вибору    теми    дослідження    з урахуванням власного вкладу дослідника;

–      чіткість,   логічність,   лаконічність   викладення матеріалу;

–      повнота, викладення матеріалу;

–      повнота, вичерпність відповідей;

–      культура мовлення;

–      доцільність,    якість    і    вміння    використання наочних матеріалів;

–      активна кваліфікована участь у веденні дискусій.

About the author

Залишити відповідь