З досвіду організації профільної практики учнів економічного профілю

CategoriesПозакласна роботаTagged , ,

З досвіду організації профільної практики учнів економічного профілю.

Лешкевич Василь Володимирович,

вчитель-методист Шепетівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2

з поглибленим вивченням основ економіки та правознавства.


На виконання постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  16 листопада   2000   року  №  1717  (  1717-2000-п  )  "Про  перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст,  структуру  і 12-річний  термін  навчання"  Міністерство  освіти і науки України вважає  доцільним,  починаючи  з  1  вересня  2003  року,   вжиття комплексу   невідкладних  заходів  щодо  забезпечення  профільного навчання учнів старшої школи.[1]

А також відповідно до наказу МО України від 07.03.2001 № 1/9—97 та з метою реалізації завдань загальної середньої освіти щодо посилення практичної спрямованості навчально-виховного процесу, професійно-орієнтаційної роботи з учня­ми, підготовки їх до активної трудової діяльності, залучення до суспільно корисної в школі вже декілька років практикується проведення профільної практики в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням основ економіки та правознавства.

Особливу увагу приділяємо використанню таких форм роботи, як краєзнавчі пошуки, робота в органах місцевого самоврядування, відділах виконкому, науково-дослідних установах, музеях тощо. Навчальну практику практикуємо також під час навчального року.[2]

В кінці квітня на початку травня в школі видається наказ про організацію та проведення навчально-виробничої практики, складається графік проходження практики. Особливим підрозділом цього графіка є навчально-виробнича практика в профільних класах.

Не кожний шкільний предмет дає учневі можливі використати на практиці нові знання і вміння. Економіка таку можливість дає. Більше того, на її уроках учні вивчаються не лише закони розвитку економічних систем, а також аспекти еволюції людської свідомості, культури народу, його моралі, психології та поведінки, що впливають як на життя окремої людини, так і на прогрес економіки. Завдяки цьому щоденно формується критичне економічне мислення школярів та їх вміння приймати обґрунтовані рішення. Та найбільш практично значимими для учнів є навчально-виробнича практика.

Поєднання (інтеграція) трудового навчання та економічних знань у старших класах шляхом використання різноманітних допрофесійних програм є дуже перспективним шляхом розвитку профільної старшої школи.

На жаль, допрофесійні програми у школі сьогодні практично відсутні. Перспективним з нашої точки зору є курс „Власна справа”, який має вже повне навчально-методичне забезпечення у вигляді посібника для учнів[3] та вчителів. Апробація цього посібника проходить в нашій школі.

Ми пішли шляхом наближення теорії та практики через профільну практику.

Школа вже декілька років співпрацює з Тернопільською академією народного господарства. Між школою та ЦДП ТАНГ укладено відповідну угоду з питань підготовки фахівців робітничих професій з профорієнтаційним економічним напрямком. Щорічно ми маємо можливості випускати близько 30 спеціалістів за фахом „Оператор комп’ютерного набору”. Основна частина випускників продовжує навчання за профілем, що відповідає профілю їх навчання в школі. Інші мають можливість працювати безпосередньо за отриманою спеціальністю.

Для організації навчально-виробничої практики укладаються відповідні угоди  з підприємствами, організаціями, установами. Ця робота дає можливість залучити учнів до профільної практики у відділах виконавчого комітету міської ради. Це комітет економіки, бухгалтерія відділу освіти, об’єднана державна податкова інспекція, пенсійний фонд тощо. Крім цього класи правового профілю проходять „пасивну” навчально-виробничу практику   в місцевому міському суді, прокуратурі. Сприяють організації та проведенню профорієнтаційної роботи МРВВС.

Учні що виявили бажання вступати у вищі навчальні заклади системи МВС проходять психологічні тренінги та тести з метою відбору абітурієнтів завдяки підрозділу МРВВС з кадрових питань. Школою укладено угоди про співпрацю з відповідними установами, якими передбачено заходи зі сприяння проходження профільної практики учнями.

З метою забезпечення подальшого продовження навчання випускників укладено угоди про співпрацю окрім ТАНГ, з Шепетівським сільськогосподарським технікумом бухгалтерського обліку. Спеціалісти цих вищих навчальних закладів та установ залучаються до читання профільних спецкурсів, проведення бесід, зустрічей, профорієнтаційної роботи.

Так під час навчально-виробничої практики учні економічного профілю проходять практику на базі вищезазначених установ та організацій. Учні знайомляться з умовами роботи співробітників, їх функціональними обов’язками, розв’язують певні практичні завдання за дорученням спеціалістів цих установ. Результатами такої співпраці є оформлення звітів про навчально-виробничу практику, написання наукових робіт учнями, членами МАН, набуття перших практичних навичок, пов’язаних із майбутньою професією.

Орієнтовні завдання, які виконують учні під час навчально-виробничої практики представлені нижче.

Навчально-виробнича практика в класах  економічного  профілю

 

Перед організацією екскурсії в комітет економіки клас ділиться на робочі групи, які отримують певні завдання, які учні повинні висвітлити  в своїх звітах після екскурсії в зазначену установу та самостійної роботи окремих учнів за індивідуальними завданнями, пов’язаних, зокрема із написанням наукових робіт учням – членами МАН.

 • Орієнтовний перелік завдань до екскурсії  у комітет економіки виконкому.
 1. Структура комітету економіки та його функції.
 2. Визначте перелік документів, необхідних для реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Заповніть зразки таких документів.
 3. За матеріалами екскурсії та інформацією в місцевій періодичній пресі підготуйте звіт про  стан економіки міста.
 • Орієнтовний перелік завдань до екскурсії  у відділення Приватбанку.
 1. Банківська система  та її роль в управлінні економікою.
 2. В чому полягає діяльність комерційних банків? Які операції здійснює відвіданий вами банк.
 3. Підготуйте перелік та заповніть зразки необхідних документів для отримання банківського кредиту для фізичних та юридичних осіб.
 4. Перерахуйте форми кредиту і коротко їх охарактеризуйте. Які з зазначених вами кредитів надає Приватбанк.
 5. При організації своєї власної справи в переліку документів, необхідних для реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності потрібен договір з банком про відкриття постійного  рахунку. Заповніть зразок такого рахунку.
 6. Які види карткових рахунків видає Шепетівська відділення Приватбанку? Дайте їх коротку характеристику. Підготуйте перелік магазинів, установ м. Шепетівки, де можливе обслуговування клієнтів за допомогою депозитних карток.

 

 • Орієнтовний перелік завдань до екскурсії  в відділ статистики  м. Шепетівки.

 

 1. Завдання та функції відділу статистики м. Шепетівки.
 2. Заповніть зразок свідоцтва про занесення до ЄДРПОУ – одного з документів, необхідних для здійснення реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.
 3. За матеріалами відділу статистики підготуйте інформацію про:

–          стан економіки міста за попередній рік.

–          Показники народжуваності та смертності в м. Шепетівка та Шепетівському районі.

 

 • Орієнтовний перелік завдань до екскурсії  в Шепетівську  об’єднану державну податкову адміністрацію.

 

 1. Структура та завдання Шепетівської  ОДПА.
 2. Що таке податкова система, якими бувають податки.
 3. Види місцевих податків та зборів.
 4. За матеріалами Шепетівської ОДПА підготуйте інформацію про стан податкових надходжень  в м. Шепетівці.

 

Підсумковим етапом профільної практики навчально-виробничої практики може бути проведення рольової гри „Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності  фізичних осіб” [4]

 

Лешкевич Василь Володимирович,

вчитель-методист Шепетівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2

з поглибленим вивченням основ економіки та правознавства.[1] Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, № 1, січень, 2003 р.

[2] Про застосування Закону України “Про загальну середню освіту” щодо розширення мережі та організації навчально-внховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах. Лист МОН від 28.10.2002р.№ 1/9-472

[3] Горленко Г.О., Гільберг Т.Г., Думанська Г.В., Кулик Р.І., Нікукліна Л.В. Власна справа (Основи малого бізнесу). Частина І: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка –НОВА, 2003.– 164 с.

 

[4] Горленко Г.О., Гільберг Т.Г., Думанська Г.В., Кулик Р.І., Нікукліна Л.В. Власна справа (Основи малого бізнесу). Частина І: Навчальний посібник. – Кам’янецьПодільський: Абетка –НОВА, 2003.– 164 с.

About the author

Залишити відповідь