Нормативно-правова база проведення туристичних подорожей, експедицій, походів. Туристична документація

CategoriesПозакласна роботаTagged , , , ,

Шепетівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим  вивченням економіки та правознавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правова база проведення

туристичних подорожей, експедицій, походів. Туристична документація

 

 

 

 

 

 

 

Лешкевич Василь Володимирович,

заступник директора з науково-методичної роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2  з поглибленим вивченням економіки та правознавства м. Шепетівки

 

 

 

 

 

 

 

м. Шепетівка

2007

 

 

 

 

 

 

 

Лешкевич В.В. Туристична документація. Методичні рекомендації організаторам туристичних подорожей, експедицій та походів

В навчально-методичному посібнику викладено рекомендації щодо організації та документального оформлення шкільних подорожей, екскурсій та експедицій у відповідності до вимог чинної нормативно-правової бази.

Для вчителів, педагогів, які займаються організацією та проведенням туристичних подорожей.

                                                © В.В. Лешкевич, 2007

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП.. 5

Правила організації та проведення туристичних походів з учнівською та студентською молоддю… 6

Повноваження адміністрації навчальних закладів та інших організацій освіти, що проводять туристичні подорожі з учнівською та студентською молоддю.. 7

Вимоги щодо формування туристичних груп учнівської та студентської молоді 8

Обов’язки і права керівника та заступників керівника туристичної групи (подорожі) учнівської та студентської молоді 11

Обов’язки і права учасника туристичної подорожі з учнівського та студентською молоддю.. 14

Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних подорожей з активними способами пересування з учнівською та студентською молоддю.. 14

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 16

ДОДАТКИ.. 17

ВСТУП

29 квітня 2002 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про Державну програму розвитку туризму на 2002 – 2010 роки». Цей документ має дуже важливе значення як для розбудови галузі, так і для соціально-економічного життя держави. Система шкільного туризму має стати важливою складовою розвитку туризму в країні.

Посилення вимог до безпеки організації туристичних подорожей, експедицій та екскурсій, зміна нормативно-правової бази з питань організації та проведення  туристичних подорожей та екскурсій в останні роки часто ставить перед організаторами  походів та екскурсій певні проблеми. Ці проблеми стосуються дотримання правил проведення  та оформлення туристичної документації. Посібник дозволяє уникнути цих проблем, адже він містить основні вимоги до організації та проведення подорожей та екскурсій. В додатках до посібника містяться  зразки відповідної документації, яка необхідна для здійснення походів, експедицій тощо. Рекомендації по організації та проведенню туристичних подорожей відповідають чинним Правилам проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України, затверджених наказом Міністерства науки і освіти України  № 237 24.03 2006  р.

 

 

Правила організації та проведення туристичних походів з учнівською та студентською молоддю

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України визначені наказом Міністерства освіти і науки України 24.03.2006 № 237

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською   молоддю   України   (далі  –  туристські  подорожі) розроблені з метою  збереження  життя  і  здоров’я  учнівської  та студентської молоді під час проведення навчальними закладами,  які перебувають  у  сфері  управління  Міністерства  освіти  і   науки України,   навчально-виховної   роботи  з  туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти.

Правила проведення туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю України є обов’язковими для всіх навчальних закладів, установ та організацій освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, що проводять туристичні подорожі з учнівською та студентською молоддю.

Дія цих Правил поширюється  на  навчальні  заклади,  які перебувають у сфері управління  Міністерства  освіти  і  науки України, та органи управління освітою, що організовують проведення туристських подорожей.

Туристські   подорожі   проводяться   шляхом  формування туристських груп у різноманітних організаційних формах: екскурсії, експедиції, походи.

Екскурсія –  це   колективне   відвідування   учнівською   та студентською     молоддю  визначних    місць    з    освітньою, навчально-виховною, науковою чи розважальною метою.

Експедиція –  це  подорож,  яка  проводяться  з учнівською та студентською  молоддю  з  метою  вивчення  історії  рідного  краю, довкілля, явищ   соціального   життя,   світової   цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об’єктів та їх дослідження з  використанням технічних засобів пересування або ж без них.  Під час проведення експедиції  можливе  подолання  природних  перешкод (перевалів, порогів, печер тощо).

Походи –  це  подорож  організованої  групи   учнівської   та студентської  молоді  з використанням активних форм пересування за визначеним маршрутом,  під час проходження якого можливе подолання природних   перешкод:   перевалів,   порогів,  печер  тощо  різних категорій та  ступенів  складності  (далі  –  туристсько-спортивні походи).

До туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю належать спортивні туристичні походи, експедиції, екскурсії (далі — туристичні подорожі), що проводяться за заздалегідь розробленими маршрутами у конкретні терміни.

Спортивні туристичні походи (групове або командне проходження туристичного спортивного маршруту визначеної протяжності з подоланням природних перешкод (перевалів, порогів, печер тощо) різної категорії або ступеня складності за нормативний час, далі – походи) можуть бути організовані з таких видів туризму: пішохідного, лижного, гірського. водного, велосипедного, спелео, автомобільного, мотоциклетного тощо. Можливе проведення комбінованих походів з елементами різних видів туризму.

Залежно від технічної складності, кількості природних перешкод, протяжності, тривалості походи поділяються на категорійні – з І до VI категорії складності та некатегорійні. До некатегорійних походів належать походи, що мають складність, протяжність або тривалість, меншу від встановленої для маршрутів І категорії складності, – 1-3-денні походи та походи 1, 2, 3 ступеня складності.

Категорія складності походу визначається відповідно до класифікації маршрутів (переліку класифікованих туристичних спортивних маршрутів), перевалів, печер тощо.

Експедиції з учнівською та студентською молоддю (подорожі пошукового, дослідницького характеру) проводяться з метою вивчення, дослідження певного маршруту, території, одного чи декількох об’єктів з використанням будь-яких технічних засобів пересування або ж без них. Залежно від мети та напрямку роботи можуть проводитись туристично-спортивні, краєзнавчі, наукові експедиції тощо.

Ділянки маршрутів експедицій, що відповідають вимогам до походів з певного виду туризму або ж під час проходження яких долаються локальні перешкоди, характерні для походів, розглядаються як маршрути з активними способами пересування. Категорія складності для таких маршрутів встановлюється як і для походів. Туристичний досвід та вік керівників, заступників керівників та учасників таких експедицій повинні відповідати вимогам, що висуваються до відповідних категорій учасників походів. Оформлення документів і випуск групи на маршрут відбуваються за тих самих умов, що й у похід відповідної складності.

Тривалість активної частини походів може бути збільшена проти вказаної в табл. 1.1. при збільшенні протяжності маршруту, кількості і складності локальних перешкод, проведенні краєзнавчої роботи, а також за рахунок днів, потрібних для проведення розвідки маршруту та резервного часу на випадок непогоди. У будь-якому разі проходження маршрутів повинне бути компактним за часом. Розриви між окремими частинами походу більше 3 днів не допускаються.

Збільшення тривалості походів за рахунок краєзнавчої роботи на маршруті допускається лише для походів, складність яких не перевищує ІІ категорії.

Відповідно пункту 1.7. Правил походи та експедиції в залежності від території проведення поділяються на місцеві, та дальні.

До місцевих належать походи та експедиції, що проводяться в межах області (автономної республіки), в якій проживають (навчаються) учні та студенти. При цьому допускається вихід у сусідні території, якщо це обумовлено адміністративно-територіальним розташуванням навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож, фізико-географічними особливостями місцевості та логічністю побудови маршруту. Усі інші походи та експедиції вважаються дальніми.

Для проведення категорійних, дальніх ступеневих походів, а також місцевих ступеневих походів тривалістю більше 4 днів туристичні групи учнівської та студентської молоді повинні обов’язково отримати позитивний висновок щодо можливості здійснення подорожі від туристичної маршрутно-кваліфікаційної комісії (далі – МКК), що має відповідні повноваження. Для туристичних груп учнівської та студентської молоді первинний розгляд маршрутних документів проводиться в своїх територіальних маршрутно-кваліфікаційних комісіях навчальних закладів (далі – МКК освіти).

Для місцевих походів тривалістю до 4 днів включно, а також екскурсій (подорожей тривалістю до 24 годин, що забезпечують задоволення пізнавальних, інформаційних, духовних та оздоровчих потреб учнівської та студентської молоді) отримання позитивного висновку МКК не потрібне.

Туристичні групи учнівської та студентської молоді, що використовують для руху автомобільні дороги та вулиці, судноплавні водні шляхи, території заповідників, заказників, національних парків, прикордонну зону тощо, зобов’язані діяти у відповідності до вимог, що визначають порядок користування цими шляхами та пересування на зазначених територіях.

Під час проведення туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю забороняється безпідставний поділ груп на підгрупи. Підставами для мотивованого поділу можуть бути: потреба проведення розвідки окремих ділянок маршруту; організація базового табору, проміжних пунктів зберігання продуктів харчування та спорядження; проведення радіальних виходів на маршруті з поверненням до початкового пункту виходу; запобігання виникненню, виникнення та ліквідація наслідків аварійної ситуації, потреба надання допомоги іншим туристичним групам або окремим громадянам.

 

Повноваження адміністрації навчальних закладів та інших організацій освіти, що проводять туристичні подорожі з учнівською та студентською молоддю

 

Адміністрації навчальних закладів та інших організацій освіти, що проводять туристичні подорожі з учнівською та студентською молоддю, здійснюють випуск туристичних груп у туристичні подорожі самостійно, без погодження з органами державного управління освіти.

Адміністрація несе відповідальність за підготовку та успішне проведення туристичних подорожей, їх педагогічну доцільність та результативність.

У разі прийняття позитивного рішення про проведення туристичної подорожі з учнівською та студентською молоддю адміністрація навчального закладу або іншої організації освіти зобов’язана:

Сприяти успішній роботі туристичної групи з підготовки та проведення подорожі, систематично контролювати хід її підготовки.

Видати наказ про проведення туристичної подорожі, в якому: визначити мету, район, терміни та складність (ступінь, категорію) проведення подорожі; призначити керівника та заступника (заступників, помічників) керівника туристичної групи (туристичної подорожі – походу, експедиції, екскурсії); обумовити відповідальність керівника та заступника (заступників) керівника групи (подорожі) за збереження життя та здоров’я учасників на весь час подорожі; визначити основні заходи безпеки проведення подорожі; затвердити персональний склад учасників, маршрут та план проведення подорожі; визначити, у разі потреби, порядок дій керівника групи (подорожі) при плановому поділі групи на підгрупи, а також кандидатуру керівників та заступників (помічників) керівників підгруп тощо. (Додаток    )

Для місцевих походів та експедицій з активними способами пересування тривалістю більше 4 днів, дальніх походів та відповідних експедицій з активними способами пересування наказ видається після отримання позитивного висновку МКК.

Ознайомити керівника та заступника (заступників, помічників) керівника туристичної групи (подорожі) з їх обов’язками згідно з цими Правилами, провести з ними інструктаж з питань охорони праці та техніки безпеки під час подорожі з оформленням у журналі відповідної форми згідно з Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 30.11.93 № 429 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12.93 за №  178.

Після отримання позитивного висновку туристичної МКК про можливість проведення групою туристичної подорожі видати керівнику підписані і завірені печаткою: наказ про проведення туристичної подорожі, посвідчення про відрядження керівника та його заступника (заступників), а також завірити печаткою закладу туристичні маршрутні документи групи (маршрутний листок – для некатегорійних походів, маршрутну книжку – для категорійних походів). (Додатки Е,Ж)

При проведенні подорожей, що вимагають отримання позитивного висновку туристичної МКК, контролювати відправлення групою повідомлення встановленого зразка у відповідні територіальні підрозділи пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби (при наявності останніх) не пізніше ніж за 10 днів до виїзду групи на маршрут; вести контроль за дотриманням групою термінів проходження маршруту.

У разі порушення групою встановлених контрольних термінів проходження маршруту терміново встановити зв’язок з територіальними органами освіти, відповідними підрозділами туристичної пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби району походу для з’ясування місцезнаходження групи та надання їй, при потребі, допомоги.

Після завершення туристичної подорожі заслухати повідомлення керівника та заступників керівника туристичної групи (подорожі) на педагогічній раді, розмістити кращі матеріали, зібрані під час подорожі, в навчальних кабінетах, музеях, на виставках, оформити відповідні документи на присвоєння спортивних розрядів учасникам походів, результати діяльності керівників врахувати при атестації і заохоченні.

 

Вимоги щодо формування туристичних груп учнівської та студентської молоді

 

Туристичні групи формуються з учнів та студентів, які об’єднуються на добровільних засадах спільними інтересами, мають відповідний вік, туристичний досвід і здійснюють підготовку запланованої туристичної подорожі.

Основні вимоги до учасників, керівників та заступників керівників туристичних груп (подорожей), а також до складу груп наведено в додатках.

Керівник, заступник (заступники) керівника туристичної групи (подорожі) учнівської і студентської молоді призначаються адміністрацією навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож.

У походах та експедиціях з учнями та студентами повинен бути заступник керівника віком старше 18 років. Досвід заступника керівника повинен відповідати вимогам, які висуваються до досвіду учасників. Керівник і заступник (заступники) керівника повинні мати знання і навички з надання першої долікарської допомоги. Кількість заступників керівника визначається навчальним закладом або іншою організацією освіти, що проводить подорож з урахуванням вимог цих Правил.

Якщо в поході чи експедиції беруть участь 3 або більше туристичних груп із загальною кількістю не менше 30 учнів або студентів (для походів II—VI категорій складності — не менше 20) і їх маршрути та графіки руху в цілому збігаються, то можливе покладання загального керівництва цими групами на спеціально призначеного старшого керівника. У цьому разі всім керівникам зараховується досвід керівництва подорожжю.

При проведенні місцевих походів та експедицій І ступеня складності або ж інших місцевих некатегорійних походів тривалістю до 4 днів включно адміністрація навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож, за згодою керівника туристичної групи (подорожі) та за умови забезпечення безпеки учасників, замість заступника керівника може призначити помічника (помічників) керівника з числа старшокласників (для груп учнівської молоді) або студентів (для груп студентської молоді), які мають досвід участі в таких самих подорожах.

При проведенні екскурсій (крім автобусних) з учнівською та студентською молоддю в межах населеного пункту, де проживають або навчаються екскурсанти, призначення заступника керівника групи (подорожі) не є обов’язковим.

При проведенні екскурсій з учнівською молоддю (крім автобусних) та з студентською молоддю на будь-яких видах транспорту, пов’язаних з виїздом за межі населеного пункту, де проживають або навчаються екскурсанти, склад керівників та заступників керівників (помічників керівників) групи (подорожі) комплектується відповідно до вимог, що висуваються до складу керівників місцевих некатегорійних походів.

При проведенні автобусних екскурсій з учнівською молоддю склад – керівників екскурсійної групи комплектується згідно з вимогами Правої надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 р. № 176.

Кількісний склад туристичної групи учнів, студентів, що беруть участь у поході, експедиції визначається керівником групи спільно з адміністрацією навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож з урахуванням вимог цих Правил.

Кількісний склад екскурсійної групи учнів, студентів визначається адміністрацією навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить екскурсію, та кількістю місць для сидіння в автобусі з урахуванням вимог цих Правил.

У туристичних подорожах можуть брати участь альпіністи, які мають відповідний технічний та експедиційний досвід, достатній, за висновками МКК, для проходження маршруту.

Для учнів, що отримали теоретичну та практичну підготовку протягом не менше одного року занять у туристичних гуртках позашкільних навчальних закладів і оволоділи програмним матеріалом, віковий ценз для участі в категорійних та ступеневих походах та відповідних експедиціях з активними способами пересування може бути знижений на один рік за наявності медичного дозволу.

Учасники та керівники комбінованих походів, що включають ділянки маршруту з різних видів туризму, повинні мати відповідний туристичний досвід проходження таких ділянок.

Учасники та керівники походів, що проводяться в міжсезоння (час з несприятливими для даного виду туризму природними умовами), повинні мати відповідний туристичний досвід участі (керівництва) в походах, проведених у міжсезоння, або в походах тієї ж категорії складності, які здійснені у звичайних умовах.

Учасники походів, у яких передбачається проходження класифікованих локальних перешкод, повинні мати досвід проходження таких самих локальних перешкод на півкатегорію (для водного та спелеотуризму – на категорію) складності нижче від максимальної для заявленого походу. Одна третина учасників таких походів (крім походів IV – VI категорії складності) можуть мати досвід проходження таких же локальних перешкод на дві півкатегорії складності нижче.

Керівник походу, у якому передбачається проходження класифікованих локальних перешкод, повинен мати досвід керівництва при проходженні локальних перешкод на півкатегорію ( для водного та спелеотуризму – на категорію) складності нижче від максимальної для заявленого походу. Керівник, крім того, повинен мати досвід проходження локальної перешкоди такого самого типу і такої самої складності.

Учасниками походів II -VI категорій складності можуть бути учні та студенти відповідного віку, які мають досвід участі в походах на одну категорію складності нижче заявленого у будь-якому виді туризму, якщо вони мають досвід подолання локальних перешкод, характерних для заявленого маршруту на одну півкатегорію складності нижче.

Керівники походів ІІ – VI категорій складності повинні мати досвід участі в поході тієї самої категорії складності в будь-якому виді туризму, а також досвід керівництва походом на одну категорію складності нижче у будь-якому виді туризму і при цьому повинні мати досвід участі та керівництва в подоланні локальних перешкод, характерних для заявленого походу, тієї самої категорії складності або на одну півкатегорію складності нижче.

До участі в походах до ІІ категорії складності включно, крім основного складу групи, допускаються діти, молодші визначеного цими Правилами віку (але не більше 20% від загальної чисельності туристичної групи), які беруть участь у поході зі своїми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими особами, що несуть за них повну юридичну відповідальність. Туристичний досвід їм зараховується лише з віку, вказаного в табл.5.4. цих (Додаток Б) Правил .

У походах ІІІ—V категорій складності одну третину членів групи можуть становити туристи з досвідом участі в походах на дві категорії складності нижче, у походах І та II категорій складності — з досвідом участі в походах 2 та 3 ступеня складності відповідно. При цьому дві третини учасників повинні мати відповідні туристичний досвід та вік.

У походах вище III категорії складності при можливому поділі групи на екіпажі, штурмові групи тощо в кожній підгрупі повинен бути учасник віком старше 18 років, який має відповідний туристичний досвід.

Учасники та керівники некатегорійних походів та експедицій з активними способами пересування, що включають елементи категорійних походів, а також категорійних походів, що включають елементи більш високих категорійних походів, повинні відповідати вимогам, які висуваються до учасників та керівників походів вищих категорій складності, елементи яких включені в дану подорож.

Усі учасники категорійних походів з будь-якого б виду туризму, а також учасники ступеневих водних походів повинні вміти плавати.

Туристичний досвід керівників та учасників походів, що включають сходження на вершини або траверси хребтів, повинен відповідати категорії складності цих сходжень або траверсів.

Учасники водних походів І—III категорій складності повинні мати відповідний досвід походів у будь-якому класі човнів, а починаючи з IV категорії складності – у тому самому класі човнів або на байдарках.

Керівники водних походів повинні мати відповідний досвід участі і керівництва в тих самих класах човнів, що і у запланованому поході.

Усі учасники лижних категорійних походів повинні мати досвід організації ночівель у зимових умовах (досвід “холодних” ночівель) та вміти надавати долікарську допомогу при простудних захворюваннях та обмороженнях.

Для участі в спелеопоходах допускаються учасники:

–       у спелеопоходах І категорії складності: у горизонтальних необводнених печерах – з 13 років, у вертикальних печерах – з 14 років;

–       у спелеопоходах IІ категорії складності : у горизонтальних – з 14 років, у вертикальних – з 15 років;

–       у спелеопоходах ІІІ категорії складності: у горизонтальних – з 15 років, у вертикальних – з 16 років.

Проходження печер, у яких передбачається застосування апаратів для автономного дихання, дозволяється учасникам походів старше 18 років. Учасники та керівники таких походів повинні мати посвідчення пловця-підводника. Керівник, крім того, повинен мати досвід роботи у сифонах.

Тимчасовий поділ туристичної групи учнів або студентів, які здійснюють спелеопохід будь-якої категорії складності, на підгрупи допускається тільки при роботі в одній печері. У цьому разі кожна підгрупа повинна очолюватись керівником або його заступниками і мати комплект життєзабезпечення, розрахований на непередбачені обставини в печері, не менш ніж на 2 доби. При проходженні вертикальних печер, починаючи з II категорії складності, та горизонтальних печер, починаючи з ІІІ категорії складності, у групі повинно бути не менше одного керівника (заступника керівника) на чотирьох учасників.

Керівники та учасники походів, у яких використовуються технічні засоби пересування (автотуризм, мотоциклетний туризм), повинні мати відповідний досвід керівництва або участі у походах на таких самих засобах пересування.

 

Обов’язки і права керівника та заступників керівника туристичної групи (подорожі) учнівської та студентської молоді

 

Керівник, його заступник (заступники), а також старший керівник туристичної групи (подорожі) учнівської та студентської молоді несуть, відповідно до чинного законодавства, відповідальність за життя, здоров’я учасників подорожі, а також за виконання плану заходів, зміст оздоровчої, виховної і пізнавальної роботи, правил протипожежної безпеки, охорони природи, пам’яток історії і культури тощо.

Обов’язки керівника та заступника (заступників) керівника туристичної групи (подорожі) учнівської та студентської молоді:

При підготовці та проведенні будь-яких туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю керівник та заступник (заступники) керівника зобов’язані:

–    забезпечити підбір учасників подорожі відповідного віку та туристичного досвіду;

–    ознайомити учасників подорожі з Правилами проведення туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю України;

–    провести цільовий інструктаж учасників з техніки безпеки у туристичній подорожі з обов’язковою реєстрацією в журналі відповідної форми згідно з Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 30 листопада 1993 року № 429 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.12.93 за № 178; Додаток  Д)

–    отримати необхідну документацію та дозволи на проведення туристичної подорожі;

–    при потребі розв’язати питання страхування учасників туристичної подорожі;

–    провести збори батьків учасників туристичної подорожі ( для подорожей учнів та студентів віком до 18 років);

–    забезпечити під час подорожі дотримання учасниками належного громадського порядку, санітарно-гігієнічних норм, виконання Правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, використання туристичного спорядження, а також інших правил безпеки життєдіяльності.

При підготовці туристичних подорожей з активними способами пересування керівник та заступник (заступники) керівника, крім вищезазначених заходів цих Правил, зобов’язані:

–    до початку проведення туристичної подорожі проконтролювати проходження медичного огляду всіма її учасниками, враховуючи, що до подорожей з активними способами пересування допускаються фізично здорові учасники;

–    при підборі групи врахувати туристичну кваліфікацію учасників, їх фізичну, технічну та спеціальну підготовку, а також психологічну сумісність;

–    розробити план підготовки подорожі і розподілити між учасниками обов’язки згідно з цим планом, ознайомити учасників подорожі з їх правами та обов’язками;

–    організувати всебічну підготовку учасників подорожі, перевірити необхідні знання, вміння та навички, в т.ч. і вміння плавати, надавати долікарську допомогу та використовувати туристичне спорядження, організувати необхідні тренування групи;

–    провести запобіжне інформування учасників подорожі про фактори ризику в запланованій подорожі і про відповідні заходи щодо запобігання травматизму (травмонебезпечність, психофізіологічне навантаження, вплив навколишнього середовища, пожежонебезпечність, небезпечні біологічні фактори, небезпечні види випромінювання тощо);

–    разом з учасниками всебічно ознайомитись з районом подорожі, розробити раціональні основний і запасний варіанти маршруту подорожі та вивчити їх складні ділянки, способи та засоби їх подолання, а також аварійні варіанти виходу з маршруту;

–    підготувати відповідний картографічний матеріал, розробити план та графік подорожі, визначити контрольні пункти та терміни проходження маршруту, заходи з техніки безпеки, ознайомити з цими матеріалами учасників подорожі;

–    при потребі отримати консультації щодо маршруту в туристичних МКК освіти або федерації туризму;

–    узгодити з адміністрацією навчального закладу або іншої організації освіти, що проводять туристичну подорож, та туристичною МКК освіти порядок дій при планових (у разі потреби) поділах групи на підгрупи, а також кандидатури керівників, заступників керівників (помічників) підгруп, туристична кваліфікація яких відповідає вимогам даних Правил;

–    організувати підбір та підготовку якісного групового та індивідуального спорядження, в т.ч. і спорядження для страховки, з урахуванням вимог техніки безпеки та специфічних особливостей конкретної подорожі (району подорожі, виду туризму, категорії (ступеня) складності походу, часу проведення подорожі тощо);

–    організувати підготовку та підбір продуктів харчування, складання кошторису витрат, з’ясувати можливості поповнення запасу продуктів на маршруті;

–    одержати, у разі потреби, дозвіл на відвідування району з обмеженим доступом (прикордонна зона, заповідники тощо);

–    оформити в установленому порядку маршруті документи;

–    розробити план дослідницької, краєзнавчої, природоохоронної роботи та інших заходів на маршруті, якщо такі заплановано проводити;

–    не пізніше ніж за 10 днів до початку маршруту з активними способами пересування направити у відповідний підрозділ пошуково-рятувальної або контрольно-рятувальної служби повідомлення встановленого зразка, завірене туристичною МКК. Якщо маршрут проходить територією, що обслуговується декількома підрозділами, – направити повідомлення в кожний з них;

–    у разі потреби зміни маршруту, складу групи, термінів проведення або інших записів у маршрутних документах до від’їзду групи в подорож погодити ці зміни з адміністрацією навчального закладу або іншою організацією освіти, що проводить подорож, та туристичною МКК, що дала позитивний висновок про можливість проведення подорожі, і повідомити про це підрозділи пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби, які зареєстрували групу.

Під час проведення туристичних подорожей з активними способами пересування керівнику та заступнику (заступникам) керівника потрібно:

–    дотримуватися затвердженого маршруту, робити, у міру можливості, відмітки в маршрутних книжках та маршрутних листках про проходження маршруту в туристичних та інших організаціях;

–    виконувати одержані в МКК вказівки та дотримуватися рекомендацій МКК;

–    забезпечити дотримання учасниками правил використання туристичного спорядження, в т.ч. і для страховки;

–    повідомляти телеграмою навчальний заклад або іншу організацію освіти, що проводить подорож, а також відповідну МКК та підрозділи пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби про початок та закінчення подорожі, а також про проходження групою контрольних пунктів;

–    у разі зміни маршруту або складу групи за будь-яких обставин після виїзду в подорож повідомити про це при першій нагоді адміністрацію навчального закладу або іншу організацію освіти, що проводить подорож та відповідну МКК;

–    вживати заходів, спрямованих на забезпечення безпеки учасників подорожі, аж до зміни маршруту, або припинення подорожі у зв’язку з виникненням небезпечних природних явищ та з інших обставин, а також у разі потреби надання допомоги потерпілому; при цьому ускладнення маршруту допускається тільки у виняткових випадках і не дає підстави для підвищення залікової категорії складності походу;

–    не допускати безпідставного поділу групи, відставання від групи окремих учасників, а також від’їзду окремих членів групи без супроводу одного із заступників керівників (від’їзд одного чи декількох учасників можливий лише за умови, що в групі два або більше заступників керівника);

–    у разі тимчасового планового поділу групи призначити в кожній підгрупі своїх заступників та їх помічників з числа дорослих (можливе призначення помічників керівника з числа найбільш досвідчених учасників – учнів, студентів), що мають відповідний рівень туристичної кваліфікації з урахуванням вимог цих Правил;

–    при аварійній ситуації (раптовому виникненні умов, що загрожують життю та здоров’ю учасників подорожі) вжити всі можливі заходи щодо збереження життя та здоров’я учасників, виходячи з конкретної ситуації та реальної наявності сил та засобів для ліквідації аварії;

–    при будь-якому поділі групи на підгрупи (плановому або через виникнення аварійної ситуації) визначити підгрупам завдання для виконання, контрольні терміни, порядок дій та зв’язок;

–    у разі нещасного випадку керівник подорожі зобов’язаний: терміново організувати надання першої долікарської допомоги потерпілому та його доставку до лікувальної установи, викликати, при потребі, найближчу туристичну пошуково-рятувальну (контрольно-рятувальну) службу; повідомити про випадок, що стався, керівника навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож, відповідну МКК, службу безпеки життєдіяльності та інші відповідні служби; до прибуття комісії з розслідування зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю оточуючих і не призведе до більш тяжких наслідків). Про нещасний випадок, що трапився під час далеких подорожей поза територією району (міста), керівник подорожі негайно повідомляє також орган управління освітою за місцем події;

–    організувати, при потребі, оперативну допомогу іншій групі, що перебуває в даному районі і потребує допомоги.

Після закінчення подорожі керівник та його заступники спільно з учасниками в обумовлені строки і у разі потреби оформляють звіт про подорож і подають його у навчальний заклад або іншу організацію освіти, що проводить подорож.

Звіт про похід або експедицію з активними способами пересування подається також у відповідну МКК. Після розгляду та затвердження звіту в МКК керівник подорожі оформляє довідки про здійснення походу та спортивні розряди на кожного учасника групи.

Керівник туристичної групи (подорожі) учнівської та студентської молоді має право:

–    у разі потреби і за наявності в групі не менше двох заступників керівника передавати керівництво подорожжю своєму заступнику, який відповідає вимогам, що висуваються до керівника такої подорожі, за умови, що в наказі на проведення подорожі обумовлено, кому може передаватися керівництво в екстремальних ситуаціях. Якщо заступник керівника один, — передача керівництва не допускається. Про передачу керівництва керівник групи повинен, при першій нагоді, повідомити в організацію, що проводить подорож;

–    звертатися у вищі відомчі і туристично-спортивні організації при незгоді з результатами розбирання його дій в подорожі; ураховуючи фізичний, технічний та моральний стан групи або окремих учасників, припинити подорож і зняти групу з маршруту.

 

Обов’язки і права учасника туристичної подорожі з учнівського та студентською молоддю

 

Учасник туристичної подорожі з учнівською та студентською молоддю зобов’язаний:

–    брати активну участь у підготовці подорожі і складанні звіту про неї, сумлінно виконувати покладені на нього обов’язки;

–    своєчасно виконувати розпорядження керівника туристичної групи (подорожі) та його заступника (заступників, помічників);

–    у період підготовки до подорожі пройти медичний огляд у закладі охорони здоров’я і подати довідку про стан здоров’я керівнику;

–    своєчасно повідомляти керівника подорожі або його заступника (заступників) про погіршення стану здоров’я чи травму;

–    виконувати правила пожежної безпеки, правила безпеки на воді, правила поведінки в лавинонебезпечних районах та інші правила особистої та колективної безпеки, володіти необхідними навичками страховки та самостраховки у поході, а також знати способи запобігання травматизму і надання долікарської допомоги;

–    дотримуватися правил використання туристичного спорядження;

–    при знаходженні зброї, вибухонебезпечних та незнайомих предметів, не торкатися і не зрушувати їх з місця. Про місцезнаходження таких предметів терміново повідомити керівника чи його заступника, які при першій нагоді зобов’язані повідомити про знахідку відповідні місцеві органи;

–    дбайливо ставитись до природи, пам’яток історії, культури.

Учасник має право:

–    користуватися туристичним спорядженням навчального закладу або іншої організації освіти що проводить подорож, на встановлених умовах;

–    брати участь у виборі і розробці маршруту;

–    після подорожі брати участь у зборах групи з оцінки дій учасників подорожі, в тому числі і своїх власних;

–    при значному погіршенні стану здоров’я наполягати на припиненні участі в подорожі, сході з маршруту.

 

Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних подорожей з активними способами пересування з учнівською та студентською молоддю

 

Документом на проведення походів І – VI категорій складності та некатегорійних походів, які включають елементи походів І – VI категорій складності, є маршрутна книжка встановленого зразка. (Додаток Е)

Документом на проведення некатегорійних походів є маршрутний листок встановленого зразка. Додаток Ж)

Документи на похід (маршрутна книжка або маршрутний листок та їх копії, довідки про туристичний досвід учасників та керівника, картографічний матеріалі та інші документи, які потрібні для випуску групи на маршрут) подаються в територіальну МКК освіти з відповідними повноваженнями не пізніше ніж за 10 діб до початку походу (без урахування часу на пересилання документів) з урахуванням графіку роботи відповідної МКК освіти.

Маршрутні листки для здійснення місцевих некатегорійних походів тривалістю до 4 днів реєструються навчальними закладами або іншими організаціями освіти, що проводять подорожі.

Якщо категорія складності походу перевищує повноваження МКК освіти, то заявлені маршрутні документи з попереднім висновком МКК освіти направляються до тієї МКК, що видала повноваження відповідній МКК освіти. Якщо з тих чи інших обставин МКК, що видала повноваження, не може забезпечити розгляд документів, то останні направляються до Центральної МКК Федерації спортивного туризму України.

При позитивному висновку відповідної повноважної МКК про можливість здійснення групою заявленого походу керівнику туристичної групи (подорожі) видається зареєстрована та підписана головою (заступником голови) МКК маршрутна книжка (маршрутний листок) зі штампом МКК, а також бланк повідомлення пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби. Після заповнення бланк повідомлення завіряється підписом голови (заступника голови) МКК і штампом МКК. У разі потреби до маршрутної книжки вносяться особливі вказівки і рекомендації групі, місце реєстрації групи перед виходом на маршрут у відповідних підрозділах пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби.

Усі вказівки МКК, що дала позитивний висновок про можливість проведення походу, занесені до маршрутної книжки і є обов’язковими для учасників та організаторів походу.

Керівник туристичної подорожі і адміністрація навчального закладу чи іншої організації освіти, що проводить похід, не мають права вносити зміни до маршрутних документів без відома МКК, що дала позитивний висновок про можливість проведення походу.

 

За порушення цих Правил, крім відповідальності, встановленої чинним законодавством, навчальні заклади та організації освіти, що проводять подорожі, а також органи освіти можуть порушити клопотання перед відповідними туристично-спортивними організаціями щодо застосування до порушників таких заходів впливу:

–    не зарахування участі або керівництва в здійсненому поході;

–    позбавлення спортивних звань, зниження або анулювання спортивних розрядів;

–    анулювання заліку всіх або частини раніш здійснених походів;

–    заборона участі в походах певної категорії складності на певний термін або керівництва ними;

–    заборона на певний час керівництва походами з учнями та студентами.

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1. Наказ № 237 24. 03 2006  р. Міністерства освіти і науки України. Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України.
  2. 2.      Мальська М.П., Худо В.В., Цибух B. I. Основи туристичного бізнесу:Навчальнийпоабник.-Київ: Центр навчальної літератури. 2004. – 272
  3. 3.      Попчиковский  В.Ю.  Организация и проведение  туристических походов.­ ­– М.: Профиздат, 1987. – 224 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

Витяг з наказу  № ___   від __по спеціалізованій загальноосвітній школі № 2

м. Шепетівки

Про організацію і проведення

туристично-екскурсійної поїздки в Крим.

З метою проведення змістовного дозвілля учнів під час весняних канікул та вдосконалення туристичних навичок учнів наказую:

1.  Провести туристичний похід третього ступеня складності в Крим  з 23 березня по 29 березня 200­_ р.  за маршрутом м. Ялта – Алупка – Ай-Петрі – м. Ялта – с. Соснівка –  с. Перевальне – печера Кизил-Коба – м. Сімферополь. Виїзд групи з м. Шепетівки 23 березня приїзд – 29 березня.

2. Затвердити персональний склад групи в числі слідуючих учнів:

Прізвище, ім’я, по-батькові Дата народження № свід. про народження

Слесарчук Алла Борисівна

18.01. 88 № 491385

Пікус Роман Юрійович

28.06. 85 № 434998

Козиняк Сергій Андрійович

22.02. 88. № 491465

Климович Андрій Андрійович

03.01. 88. № 491320

Луковський Денис Юрійович

08.01. 87 № 413319

Гречанюк Наталія Андріївна

02.09. 87. № 491092

Дудар Олексій Анатолійович

01.10. 86. № 413114

Кошелевський Дмитро Казим.

01 11. 86. №  413100

Сінтюк Наталія Миколаївна

20. 06. 87. № 405317

Яковлєва Алла Дмитрівна

28.06. 88. № 253000

Яковлєва Анна Миколаївна

14.12. 87. № 591389

3. Відповідальність за організацію і проведення туристичного походу, дотримання правил техніки безпеки та збереження життя і здоров’я дітей покласти на керівника походу Лешкевича В.В. та його заступника Каленюк Г.І.

4.  Керівнику походу Лешкевичу В.В. забезпечити 22 березня 200_ р. проходження позапланового, цільового інструктажів   учнів з безпеки життєдіяльності   під час здійснення туристичного походу та при перевезенні учнів залізничним транспортом з відповідною реєстрацією в   Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів   вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності.

Директор школи:                                   П.Я. Бобчук

Додаток Б

Таблиця 1.

Вимоги до учасників і керівників спортивних походів

Категорія складності спортивного походу Досвід участі та керівництва у походах по даному виду туризму (к.с.) Мінімальний вік (по року народження),
років
Мінімальний склад групи (в дужках для автомото та велопоходів) Мінімальньна кількість засобів пересування
учасник керівник учасник керівник атомобілів мотоциклів
участь керів.
I I 13 18 4 (2) 1 1
II I II I 14 18 4 (2) 1 1
III II III II 15 18 4 (2) 1 1
IV III IV III 16 19 4 (4) 2 2
V IV V IV 17 19 6 (4) 2 3
VI V   VI* V 18 20 6 (-)

* – допускається заміна участі у поході VI КС керівництвом двома походами V КС.

Таблиця 2.

Нормативи туристських походів

Вид туризму та характеристика походів Категорії складності Ступені складності
I II III IV V VI 1 2 3
Тривалість походів в днях (не менше) 6 8 10 13 16 20 3-4 4-6 6-8
Протяжність походів в км. (не менше) :
пішохідних 130 160 190 220 250 300 30 50 75
лижних 130 160 200 250 300 300 30 50 75
гірських 100 120 140 150 160 160 25 50 60
водних (на гребних судах та плотах) 150 160 170 180 190 190 25 40 60
велосипедних 250 450 650 800 1000 50 80 120
на мотоциклах 1000 1500 2000 2500 3000
на автомобілях 1500 2000 2500 3000 3500
вітрильний 150 200 300 400
спелеотуризм (кількість печер) 5 4-5 1-2 1-2 1-2 3-4 2-3 1

Додаток В

Типова форма і зміст звіту про туристський спортивний похід

I. Додаткові дані.
1. Організація, що проводить похід.
2. Параметри похода.

Вид туризму Категорія складності походу Протяжність активної частини походу, км Тривалість Термін проведення
. . . загальна ходових днів .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

    3. Район, підрайон (масив) походу.
4. Докладна нитка маршруту.
5. Ф.І.П., адреси, телефони керівника та учасників.
6. Місце знаходження звіту, наявність відео- та кіно матеріалів.
7. Похід розглянутий МКК_______________________________
II. Зміст звіту.
1. Загальна смислова ідея походу, його незвичайність, унікальність, новизна і т.п.
2. Варіанти під’їзду та від’їзду.
3. Аварійні виходи з маршруту і його запасні варіанти.
4. Зміни маршруту та їх причини.
5. Технічний опис проходження маршруту.
6. Графік руху і інші у відповідності з діючою класифікацією параметри маршруту, що визначають його категорію складності.
7. Визначаючі перешкоди маршруту (перевали, траверси, вершини, каньйони, переправи, пороги, рослинний покрив, болота, осипи, сніг, лід, водні ділянки і т.д.) подані у формі :

Вид перешкоди Категорія складності Довжина перешкоди (для протяжних) Характеристика перешкод (характер, висота, новизна, найменування та інші) Шлях проходження (для локальних перешкод)
. . . . .
. . . . .
. . . . .

8. Потенційно небезпечні ділянки (перешкоди, явища) на маршруті.
9. Перелік найбільш цікавих природних, історичних та інших об’єктів на маршруті.
10. Додаткові відомості про похід (перелік спеціального та особливості колективного та особистого спорядження, характеристики засобів пересування, особливості погодних умов та інша характерна для даного виду туризму інформація).
11. Вартість проживання, харчування, спорядження, засобів пересування.
12. Підсумки, висновки і рекомендації по проходженню маршруту.

Примітка : до звіту додається докладна карта маршруту з позначенням запасних варіантів та аварійних входів, з позначенням дат і місць ночівель; паспорти локальних перешкод, які пройдені вперше, фотокартки розміром не менше 6х9 см визначальних перешкод.

Додаток Г

Довідка про залік туристсько-спортивного походу
Дана туристу______________________________________                                                         прізвище, ім’я та по-батькові

Маршрут. № книжки, рік, місяць Район походу Вид туризму Засіб пересування Протяжність, км Тривалість, днів Категорія складності (прописом) Керівництво або участь
. . . . . . . .

 

Докладна нитка маршруту з вказанням та кінцевого пунктів, перепон, що визначають категорію складності.

Особливі відмітки МКК
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Голова МКК____________________________________________________________________
Штамп МКК                                                  дата, місяць, рік

Відмітка про здачу та знаходження звіту про похід, інв. № в бібліотеці
________________________________________________________________________________

Зворотній бік довідки

Коротка туристська характеристика учасника
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник групи____________________________
підпис               Прізвище, І. Б.

Дата_____________________________________


Додаток Д

до підпунктів 2.2.3, 5.2.1

Правил проведення туристських

подорожей з учнівською та

студентською молоддю України

___________________________

(назва навчального закладу)

Розпочато: _________ 200_ р.

Закінчено: _________ 200_ р.

 

Журнал

реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів   вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності

____________________________

(кабінет, лабораторія,
цех, майстерня, спортзал тощо)

 

з\п

Прізвище,

ім’я та по батькові особи, яку інструк-тують

Дата прове-дення інструк-тажу

Клас, група

Назва інструктажу, назва інструкції

Прізвище,

ім’я та по батькові особи, яка проводила інструктаж

Особа, яка проводила інструктаж

(підпис)

Особа(*), яку інструк-тували

(підпис)

               

 

___________________________

(*) Учні і вихованці розписуються у журналі інструктажу, починаючи  з 9-го класу.

 

 

About the author

Залишити відповідь